Forsendelse/teknisk infrastruktur

Projektgruppen besluttede tidligt i projektet at der skulle etableres en infrastrukturkomponent, der har til hensigt at sikre at forsendelser kommer frem så hurtigt som muligt, og at der returneres en teknisk kvittering straks ved modtagelse af en AdsMLBookings meddelelse. Denne tekniske kvittering modsvarer den hidtil anvendte og vigtige fax kvittering, som ordregiver anvender som dokumentation for at media har modtaget ordren. Derved er ansvaret overdraget til media, og dette har betydning når man er tæt på deadlines osv. Hvorvidt den er læst og behandlet af modtager, er der tradition for i branchen at se bort fra.

Der blev udarbejdet en kravspecifikation som kan ses her: DAF – 070315 – infrastruktur ver. 2.0

Blandt et par alternative leverandører blev Progrator|Gatetrade valgt, bla. pga. de også løser mange andre store infrastrukturopgaver såsom oioxml og receptsystemet.

Progrator|Gatetrade har skrevet følgende krav til xml indhold, set fra et transport synspunkt: DAF_eBroker_forudsatninger

Der er udarbejdet følgende vejledning til installation af den software som anvendes af Progrator til infrastrukturen: Get starting med AS2 til Progrator 1.0, seneste version fra Progrator:  GetStartingMedAS2tilProgrator14-5-2008

I tillæg har Progrator|Gatetrade en kontraktspakke, som indeholder betingelser m.v. ved tilslutning til DAF eBroker’en. Kontakt Reklamedata eller Progrator|Gatetrade for yderligere information.

BEMÆRK at Progrator|Gatetrade har skiftet navn til HighJump.

OBS:

I forhold til fysisk placering af servere etc. skal AS2 serveren ses som et fax-modem eller lignende. Det er således ikke uden betydning for løsningen, hvor serveren fysisk er placeret.
Når en fil bliver leveret fra Progrator|Gatetrade til AS2 serveren svarer det til at den bliver leveret hos mediebureauet eller mediet. Omvendt er det først når Progrator|Gatetrade har hentet filen at den kan betragtes som afsendt.

Det betyder, alt andet lige at jo flere forskellige fysiske steder servere og medarbejdere er placeret, des mere sårbar er man overfor nedbrud på Internettet generelt.
Desuden har begrundelsen for at anvende en særskilt leverandør til forsendelser bl.a. været at ”placere ansvaret for levering helt til modtager” hos en dedikeret leverandør.

Et eksempel til illustration
Medarbejderne arbejder på det danske kontor. AS400 serveren er placeret hos den svenske IT afdeling. I dag når der faxes foregår det fra et Dansk faxmodem.

  • Hvis der er problemer med det danske telenet påvirker det muligheden for at sende ordrer.
  • Hvis der er fejl på linen mellem det danske kontor og den svenske IT afdeling påvirker det muligheden for at sende ordrer og for at tilgå RD-systemet

Medarbejderne arbejder på det danske kontor. AS400 serveren er placeret hos den svenske IT afdeling. AS2 serveren er placeret hos den tyske IT afdeling:

  • Hvis der er fejl på linen mellem det danske kontor og den svenske IT afdeling påvirker det muligheden for at sende ordrer og for at tilgå RD-systemet.
  • Hvis der er fejl på linen mellem den svenske og tyske IT afdeling påvirker det muligheden for at sende ordrer.
  • Hvis der er fejl på Internettet mellem Danmark og Tyskland kan der ikke sendes ordrer.
  • Hvis der er fejl på Internettet i Danmark kan der ikke sendes ordrer.