Styregruppemøde – Okt 2011

Det blev besluttet at bookings skal kunne indeholde flere materialer per ordre samt online ordrer. Se bookings.work.html
Styregruppen kunne dog ikke godkende de foreslåede terminer for seneste ibrugtagning. Indsats og tidsplan skal bl.a. koordineres med Marathon.