Mediatrade og DAFxml (Digital Annonceordre og Faktura med xml) dækker over brugen af xml dokumenter til udveksling af forretningsdokumenter mellem mediabureauer og media i Danmark.

Der er mellem en række aktører aftalt formater og teknisk infrastruktur, således der kan ske en digitalisering af workflows forbundet med bestilling af annoncevisninger og fakturering af samme.

Projektet blev startet i 2007 af Berlingske Media, JP/Politikens Hus og Mediacom (på vegne af flere mediabureauer). Reklamedata har, som leverandør til størsteparten af de danske mediabureauer, været stærkt involveret i etablering og beslutning om indhold og standarder. Reklamedata driver dette site, med opdateret information, og tilbyder diverse services omkring DAFxml.

På nedenstående diagram ses en illustration af flowet (figur 1), samt de dokumenttyper der transporteres mellem parterne. Samlet omtales de aftalte formater som dafxml dokumenter. Hver især er dokumenterne beskrevet i de efterfølgende afsnit, ligesom hvilke deltagere der findes pt og infrastruktur komponenten er beskrevet.
dafxml_blok

Ud over generel dokumentation, kan det være interessant for visse parter at få adgang til nogle yderligere services omkring DAFxml. Herunder ses hvilke services Reklamedata tilbyder (eller kommer til at tilbyde):

  • Validering af xml (kommer senere)
  • Se xml som pdf (kommer senere)
  • Standardværdier for placeringer (Placements CodeList): TBD
  • Standardværdier for priskomponenter (PriceComponents CodeList):  PriceComponents.html
  • Konsulenthjælp til at komme i gang, fejlløsning og andet. Kontaktinfo kan du finde her: http://www.reklamedata.dk

Generelt om AdsML
AdsML er såvel en standard som et konsortie, der har ansvaret for udarbejdelse, vedligehold og udbredelse af AdsML standarden. AdsML danner basis for Mediatrade/DAFxml, og for teknik interesserede kan mere om dette læses på http://www.adsml.biz

samt specifikt her

http://www.adsml.biz/ecommerce-specifications/framework-download/